HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Nomenklatura

Na ovom času naučiti ćete kako se imenuju zasićeni aciklički ugljikovodici i nezasićeni aciklički ugljikovodici. U vrijeme kada nije bilo poznato mnogo organskih spojeva, oni su dobivali nazive prema naučniku koji ih je izolovao ili je prema svom porijeklu, pa se kiselina iz limuna naziva prosto limunska kiselina i sl. Kasnije kada je bilo poznato više organskih spojeva javila se potreba za sistematičnijim davanjem naziva pa se danas primjenjuje nomenklatura po IUPAC-u (skraćenica od engleski: International Union of Pure and Applied Chemistry što znači Međunarodna unija za čistu i primijenjenu hemiju). Tako imamo alkane, alkene i alkine. Razliku među njima ćete naučiti na ovom času.