HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Određivanje formule organskog spoja

Zadaci.

  1. Mnogi organski spojevi pored ugljikovodika sadrže i kisik. Izračunaj procentni sastav elemenata u spoju koji ima formulu C2H4O2.
  2. Nacrtaj strukturnu formulu atoma na osnovu njegove molekulske formule odredi procentni sastav elemenata koje on posjeduje.