HEMIJA

Naziv lekcije: Polimeri

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 9. razreda

Polimeri su spojevi koji nastaju povezivanjem većeg broja monomernih jedinica gdje grade makromolekule. Upravo zahvaljujući svojstvu nezasićenih ugljikovodika da se vežu i grade polimere različitih osobina, od 30-ih godina prošlog stoljeća polimerna hemija je u konstantnom porastu i danas skoro da ne možemo zamisliti industriju bez plastičnih masa. Koji su predstavnici vještačkih polimera, kako nastaju i koje su njihove osobe, naučit ćete na ovom času Hemije.

Zadatak.

  1. Izračunaj koji je element procentualno najzastupljeniji u vinil hloridu.

Ar (C) = 12, Ar (H) =1, Ar (Cl) = 35