HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Ugljikovodici

Na prethodnom času smo naučili da ugljik ima 4 valencije predstavljene u obliku crtica. Danas ćemo učiti nejjednostavnije ugljikove spojeve, a to su ugljikovodici. Učit ćemo crtanje strukture alkana, alkena i alkina, pisanje sažetih strukturnih formula.