MATEMATIKA

Lekcija: Funkcije – eksterna matura
Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JO OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 9. razreda.

Zadaci.

  1. Odredi nulu funkcije y = – 2 x – 4 =
  2. Odredi koordinate tačke presjeka grafika funkcije sa koordinatnim osama.
    y = 3/4+ 3 =
  3. Prebaci funkcije y = -3/4 X- 2 u implicitni oblik.
  4. Prebaci funkcije 3 x – 5 y + 2 = 0 u eksplicitni oblik.