MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Naziv lekcije: Grafička metoda rješavanja sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznate

Lekcija za učenike 9. razreda

Zadaci.

Grafičkom metodom riješiti sljedeće sisteme linearnih jednačina sa dvije nepoznate: