MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Kvadrat binoma

Zadaci. ²

  1. Kvadrirati binom

a.) (x+2)²=

b.) (2x+1)²=

c.) (3x+2y)²=

d.) (4x-y)²=

  1. Odrediti kvadrat binoma

a.) 1/2 x-y=

b.) 6ab+5=

c.) 1/3+x=

d.) 3x²+7y=

  1. Date trinome zapisati kao kvadrate binoma

a.) 1-10x+25x²=

b.) 49a²+28ab+4b²=

c.) 3x²+18xy+27y²=