MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Linearna funkcija oblika y=kx+n,(k,n,ϵR)

Zadaci.

  1. Funkciju 2x – 3y – 9 = 0 zapisati u explicitnom obliku.
  2. Funkciju y=-3/4 x+2=zapisati u implicitnom obliku.
  3. Odrediti f(3),f(1)f(√2)za funkciju datu formulom f (x) – 2x – 3
  4. Za koju vrijednost promjenjive x je vrijednost funkcije y = 4x – 5?