MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Linearne jednačine sa jednom nepoznatom

Zadaci.

  1. (3x-5)(2x-5)=(x+1)(6x-3)
  2. 3-x(x-3)=(x-2)(1-x)
  3. (1+3x)/3-3x/5=(5+6x)/15
  4. (3x+2)²-(3x+1)(3x-1)=x-17