MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Nula i tok funkcije

Zadaci.

  1. Odredi nulu linearne funkcije y = 0, 5x + 2
  2. Odredi koordinate tačaka presjeka grafika funkcije y = – 2x + 4 sa koordinatnim osama.
  3. Grafiku linearne funkcije y = (m-2)x+3m pripada tačka S(-1,0).
  4. Odredi vrijednost parametra k tako da funkcija bude rastuća.
    3y + ( k – 3 )x = 1