MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Proširivanje i skraćivanje algebarskih razlomaka – vježba

Zadatak 1.

Proširiti algebarske razlomke sa 2 – X :