MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Proširivanje i skraćivanje algebarskih razlomaka

Zadaci:

  1. Proširiti izraz sa X+1: ²

(x²-3)/(x²+2)=

  1. Skratiti algebarski razlomak:

(5x-10)/(2x²-8)=

  1. Skratiti algebarske razlomke:

a.) 3ab/5ab²=

b.) (a²-b²)/(a²+ab)=

c.) (a²+4a+4)/(a²-4)=

d.) (16a⁴-1)/(8a³+1)=