MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Sabiranje algebarskih razlomaka – Vježba

Zadaci.

  1. 2x/a+2/3a=
  2. 3x/5m+x/3m=
  3. 2/5a+(9a-2b)/15ab=
  4. (a+b)/(10a^2 )+(b^2-6a^2)/(10a^2 b)=
  5. (a+2b)/(a-b)+(a-2b)/(a+2b)=
  6. 1/(a²-a)+2/(1-a²)+1/(a²+a)=
  7. (a²+b²)/ab+a²/(ab-b²)+b²/(a²-ab)=