MATEMATIKA

Lekcija: Sfera i lopta – presjeci i dijelovi

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 9. razreda

Sfera je skup svih tačaka u prostoru jednako udaljenih od jedne stalne tačke prostora.

Lopta je dio prostora ograničen sferom, uključujući i tu sferu.

Dio lopte koju odsijeca neka ravan naziva se odsječak, a krivi dio površi (kopa) tog odsječka naziva se kalota.

Loptni odsječak čija je osnova veliki krug lipte, naziva se poplulopta.

Dio sfere između dvije paralelne ravni koje sijeku tu sferu naziva se sferni pojas ili zona.

Dio lopte između dvije paralelne ravni koje je sijeku naziva se loptni sloj.

Zadaci.

1. U kocku ivice 6cm upisana je lopta. P = ?

2. Obim velikog kruga lopte je 30πcm. P = ?

3. Koliko litara vode može da stane u balon oblika lopte poluprečnika 30cm.

4. Od 8 olovnih kuglica poluprečnika 30cm topljenjem se dobije jedna kuglica. Odrediti poluprečnik te nove kuglice.