MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Stepeni (potencije)

Ponovit ćemo i prisjetiti se neophodnog gradiva iz osmog razreda: šta su potencije, te kako se sabiraju, oduzimaju, množe i dijele.