MATEMATIKA

Lekcija: Zapremina kupe

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 9. razreda

  1. Izračunati zapreminu kupe ako je:

a.) B= 25πcm²
H= 9cm

b.) r = 3cm
H= 13cm

  1. Površina omotača konusa je 15πcm², a izvodnica je 5cm. Odrediti zapreminu.
  2. Izračunati zapreminu kupe čiji je obim baze 24πcm, a površian omotača 180πcm².
  3. Kvadrat površine 1cm² rotira oko svoje dijagonale. Odrediti zapreminu tako nastalog tijela.