MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Računske operacije s polinomima

Zadaci.

  1. Srediti polinom i odrediti njegov stepen

(-2x+y)⋅3y-4x⋅(5x-2y)=

  1. Pojednostaviti izraz

a²⋅(a+2)+(2a²-1)⋅(3-2a)=

  1. Pojednostaviti izraz neizračunavajući njegovu vrijednost c=-2a:

6c⁴-3c³⋅(c²+2c-1)+(c+4)⋅(c-2)=

  1. Proizvodu zbira i razlike monoma2ai3b dodaj razliku kvadrata tih monoma i sredi taj izraz.