Donji Kamengrad je sazidan davne 1346. godine. Turci su ga zauzeli 1463. godine, a sačuvano je predanje da su Osmanlije opsjedale Kamengrad punih jedanaest godina, te da su ga osvojili tek onda kada je sa svojom vojskom na bojište došao sultan Mehmed Drugi Fatih. U njegovo ime, tada je podignuta Musala.

Unsko-sanski kanton obiluje kulturno-istorijskim nasljeđem u kojem su isprepletene različite kulture, narodi i vjere. Jedan grad sa ovih prostora koji ima bogatu istoriju je Donji Kamengrad.

MIRSAD ef. SPAHIĆ, predsjednik BNVO

“Inače, Kamengrad se pominje prvi put 1374., stari grad Kamengrad koji se nalazi u ostacima na ovim brdima, po predaji njega su 11 godina opsjedale Osmanlije”.

Sanski Most ima bogatu turističku ponudu – 9 rijeka, stare gradove i ostale kulturno-istorijske sadržaje, ali je svakako najznačajnija musala.

Fatihova musala je jedan od rijetkih kulturno-istorijskih očuvanih spomenika u Sanskom Mostu. Nalazi se 10 km sjeverozapadno od grada u selu Donji Kamengrad.

MIRSAD ef. SPAHIĆ, predsjednik BNVO

“Sultan Mehmed Fatihova Musala u Donjem Kamengradu, po nalogu ovog slavnog, velikog sultana je podignuta kada je on pohodio ove krajeve 1463. i po narodnoj predaji on je na njoj predvodio džumu-namaz”.

Sa svojim cjelokupnim kulturno istorijskim nasljeđem, Musala i istorijsko područje starog grada Kamengrada su proglašeni nacionalnim spomenicima. Takođe, ova musala je jedina preostala na ovim prostorima iz tog perioda.

MIRSAD ef. SPAHIĆ, predsjednik BNVO

“Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je ovaj lokalitet, tačnije građevinsku cjelinu „Musala“ sa grobljem 2003. proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Sultan Fatihova Musala u Donjem Kamengradu je jedina preostala, aktivna musala iz perioda Sultan Mehmed Fatiha, iz 1463. znači na Balkanu”.

Musala je postala vrlo značajna kulturno-vjerska manifestacija Krajine i cijele Bosne i Hercegovine. Manifestacija nije samo lokalnog nivoa, nego regionalnog, s obzirom da svake godine dolaze gosti iz evropskih i bliskoistočnih zemalja. Prvog petka u julu se klanja džuma namaz, kao vrhunac manifestacije koja ima široku lepezu sadržaja.