Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv sedam osoba zbog zločina protiv čovječnosti na području Donjeg Vakufa. Optuženi se terete za zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Donjeg Vakufa, 1992. godine.

Tužitelj Posebnog odjela za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv:

  • Šatara Jovana, rođenog 1957. godine u Travniku, državljanin BiH
  • Savkovića Boška,rođenog 1956. godine u Šipovu, državljanin BiH
  • Šišić Sekule, rođenog 1945. godine u Donjem Vakufu, državljanin BiH
  • Tanasić Nenada, rođenog 1967. godine u Donjem Vakufu, državljanin BiH, ranije osuđivan za kaznena djela ratnog zločina
  • Bilić Boška, rođenog 1956. godine u Donjem Vakufu, državljanin BiH
  • Balaban Zdravka, rođen 1955. godine u Travniku, državljanin BiH
  • Ilić Jordana, rođenog 1962. godine u Bugojnu, državljanin BiH

Optuženi se terete da su, za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i širokog i sistematičnog napada VRS, policije i paravojnih formacija, na civilno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Donjeg Vakufa, u proljeće i ljeto 1992. godine, počinili kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172. Kaznenog zakona BiH.

Oni se terete da su u svojstvu komandira, načelnika i pripadnika policije i vojske, sudjelovali u nezakonitom zatočenju u nekoliko objekata, oko 150 žrtava, civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, nad kojima su počinili mučenje, zlostavljanje, premlaćivanje, nečovječna postupanja, nanošenja tjelesnih i duševnih ozljeda, mučenje na izrazito ponižavajuće načine, što je rezultiralo smrću više osoba, te trajnim i teškim tjelesnim i duševnim ozljedama kod većeg broja zatočenih osoba.

Optuženi se terete i za prisilno odvođenje više osoba u nepoznatom pravcu, kojima se od tada gubi svaki trag.

Također, optuženi Ilić se tereti i za silovanje i seksualno zlostavljanje jedne žrtve, nad kojom je počinjeno višestruko silovanje i zlostavljanje, prilikom čega je u jednom navratu bilo prisutno i njezino malodobno dijete.

Navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem 84 svjedoka, među kojima i svjedoka sa određenim mjerama zaštite, te prilaganjem više stotina dokaznih materijala.
Optužnica je proslijeđena Sudu BiH