Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o određivanju posebnih mjera zaštite stanovništva od zarazne bolesti Covid-19 na području grada Beograda, na osnovu koje su dozvoljena organizovana javna okupljanja najviše deset ljudi, kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru.

Mjere su usvojene na prijedlog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Covid-19, a s obzirom na to da je u Beogradu trenutno najnepovoljnija epidemiološka situacija, Vlada je odlučila da dozvoli organizovana javna okupljanja najviše deset ljudi, kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru.

Takođe, u svim javnim zatvorenim prostorima za svako lice mora da se obezbijedi minimum četiri kvadratna metra, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Ugostiteljski objekti koji nemaju baštu /trgovinski objekti, tržni centri, frizerski saloni, teratane, kladionice/ od danas su u obavezi da rade najkasnije do 21.00 čas, a ponovo mogu da budu otvoreni od 6.00 časova ujutru.

Objekti sa baštom mogu da rade do 23.00 časa uz maksimalno poštovanje svih mjera zaštite.

Vlada je usvojila Nacionalnu strategiju za razvoj pravosuđa za period 2020-2025. godine i Akcioni plan za pregovaračko Poglavlje 23 – pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Srbije sa EU, kao strateški važna dokumenta za nastavak reformi u oblasti vladavine prava.

Cilj Strategije je nastavak procesa pristupanja Srbije EU kroz jačanje pravne države, obezbjeđivanje dostupnosti pravde i pravne sigurnosti, kao i ostvarivanje kvalitetne i efikasne zaštite prava i sloboda građana.

Evropska komisija dala je ocjenu i mišljenje na revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23 i taj akt je usaglašen sa njenim preporukama.