Služba za poslove sa strancima izrekla je mjeru protjerivanja sa teritorije BiH državljaninu Srbije čiji su inicijali F.M. za kojeg je utvrđeno da predstavlja prijetnju javnom poretku i bezbjednosti BiH, te koji se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom.

Iz Službe za poslove sa strancima saopšteno je da je to lice juče locirano na na području Sarajeva i privedeno u službene prostorije pravovremenom i koordinisanom akcijom pripadnika te službe i Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH.

Prema ovom državljaninu Srbije, Služba za poslove sa strancima je preduzela mjere iz svoje nadležnosti, te mu izrekla mjere protjerivanja i zabrane ulaska i boravka u BiH u periodu od četiri godine.

U saopštenju se navodi da je F.M. stavljen pod nadzor u Imigracioni centar, te će biti udaljen sa teritorije BiH kada se steknu svi neophodni uslovi.

Iz Službe ističu da će i u narednom periodu u saradnji sa drugim nadležnim bezbjednosnim organima, kontinuirano preduzimati sve neophodne operativne aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju bezbjednosnom sistemu BiH.