Rješenje imovinsko-pravnih sporova pred sudovima u Bosni i Hercegovini nerijetko traje godinama. Dok se sudovi posljednjih godinu i pol dana pravdaju pandemijom, pravnici ističu kako je to praksa godinama. U cijeloj priči najviše trpe građani.

Mirnes Memić, nakon više od 25 godina rada u Italiji odlučio se za investiranje novca u proizvodni pogon u metalskom sektoru koji je, nakon prikupljanja neophodne dokumentacije, izgradio u Jelahu. Od 2016. godine ima neriješen imovinsko-pravni spor sa komšijom zbog čega ne može realizovati posao. Komšija mu je, kaže, osporio korištenje puta na koji je, prema kupoprodajnom ugovoru za zemljište, kako tvrdi, imao potpuno pravo i to u širini od tri metra.

MIRNES MEMIĆ, gospodarstvenik

“Tužio sam ga 2016. godine, tu sam presudu dobio. Sutradan nakon presude čovjek je počeo praviti iste probleme….2018. podnosimo drugu tužbu protiv njega i ta tužba stoji i dan danas u sudu u Tešnju, još uvijek nije riješeno moje pitanje”.

Na naš upit o statusu predmeta iz Općinskog suda u Tešnju su nam odgovorili da je postupajući sudija na odmoru i da će potpunu informaciju dostaviti naknadno. Ko je u pravu, a ko ne, trebali su davno i konačno utvrditi nadležni državni organi, prije svega, nadležni sud. Zbog očite tromosti cjelokupnog sistema, obje starne ovog spora tvrde da su u pravu, a investicija i stvaranje nove vrijednosti i dalje je na čekanju.

FUAD PRNJAVORAC, odvjetnik

“Ovdje se dešava da bi država na svim nivoima vlasti morala imati više sluha da rokovi u kojima odlučuje i uvjeti pod kojima se nešto odobrava moraju biti rokovi koji mogu omogućiti svakom zainteresovanom investitoru ostvarenje tog njegovog cilja”.

Sudovi u Bosni i Hercegovini u posljednjih godinu i pol dana kao razlog odugovlačenja imovinsko-pravnih sporova navode pandemiju. Međutim, stručnjaci ističu da je to iskorišteno tek kao izgovor za neopravdano dugo trajanje rješenja imovinsko-pravnih sporova na svim sudovima u Bosni i Hercegovini.

ADNAN HODŽIĆ, odvjetnik

“Prvostepeni sudovi i ranije su neopravdano dugotrajno vodili te postupke, a o čemu postoje brojne presude Ustavnog suda BiH da se radi o prekoračenju razumnog roka za suđenje”.

Naši sagovornici ističu da niko ne raspolaže sa tačnim podacima koji se odnose na prouzrokovanu materijalnu štetu strankama, koju su uzrokovali dugi imovinsko-pravni procesi, ali ni to da je neki pojedinac ili sud kažnjen nakon brojnih presuda Ustavnog suda u kojima je presuđeno da se radi o prekoračenjima rokova suđenja.

Mirnes, s početka priče, gubi, kako kaže, posljednje atome snage u borbi sa vjetrenjačama sporog sistema, i ne čudi se što ljudi žele otići iz zemlje.