Milan Dunović podnio je neopozivu ostavku na poziciju predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

“Smatram da nova Vlada Kantona Sarajevo (KS) treba u punom kapacitetu preuzeti odgovornost, što podrazumijeva i poziciju na kojoj se nalazim. Demokratska fronta neće biti dio nove Vlade KS, pa ne bi bilo principijelno ostati na poziciji na kojoj sam se nalazio do formiranja nove većine i nove Vlade KS”, obrazložio je Dunović, saopćila je Demokratska fronta.

U proteklom periodu, od imenovanja do danas, kako je naveo Dunović, Upravni odbor je radio odgovorno i transparentno.

“Omogućili smo nastavak postojećih te uvođenje u sistem novih specijalizacija u svim zdravstvenim ustanovama u KS. Nabavke sredstava i opreme za suzbijanje pandemije smo, u skladu sa Zaključkom Skupštine KS, radili isključivo posredstvom UNDP-a. Omogućili smo zapošljavanje neophodnog kadra u Urgentnom centru Opće bolnice Abdulah Nakaš, uz saglasnost Vlade KS. Obezbijeđena su sredstva za zapošljavanje u izolatoriju Opće bolnice, ponovo uz saglasnost Vlade KS”, istakao je Dunović.

To je samo dio onih obaveza prema osiguranicima u KS koje nisu dio “redovnih poslova“ i koji su rezultat pandemije, dodao je Dunović i naveo da je usvojena Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranika, kao i da su vraćene procedure nabavke u sistem koji prepoznaje i Zakon o javnim nabavkama.

“Bila mi je čast što smo u ovom teškom i izazovnom vremenu svojim radom mogli pomoći svojim sugrađanima i pružiti im potporu u cilju što boljeg i efikasnijeg savladavanja pandemije”, istaknuo je Dunović.