BH Radio 1 obilježava 20 godina od početka emitovanja programa, a BHT1 19 godina od emitovanja prvog dnevnika BHT1 na entitetskim emiterima.

Emitovanje programa BH Radija 1 uslijedilo je nakon odluke visokog predstavnika u oktobru 2000. godine, kojom su stvoreni su zakonski okviri za uspostavu Sistema javnog emitiranja u BiH i uspostavu Javnog servisa BiH.

O počecima emitiranja Javnog servisa BiH u “Jutru za sve” govorili su Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHRT-a, Senada Ćumurović, savjetnica generalnog direktora, Ermina Hrustemović i Mirela Huković Hodžić, urednice u programu BH Radija 1.

Misija Radija Bosne i Hercegovine je da služi javnosti, na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, sa programima koji zadovoljavaju njihove osnovne potrebe za informisanjem, obrazovanjem i zabavom, te da doprinese odbrani i razvoju suštinskih vrijednosti demokratskog društva.

Ja sam sretna što se 7. maja pokrenuo državni projekat, radili smo nas nekolicina starijih sa mladom generacijom, mladim diplomirnaim novinarima koji nisu imali dana iskustva, čudo je da smo uspjeli, kazala je urednica prvog dnevnika BHT1.

Na samostalnoj frekvenciji, BHT1 sa cjelodnevnim programom emitira se od ljeta 2004. godine.

Rad na BHT1 je ogromno iskustvo za moje kolege i mene. Ovo je bilo nešto novo za nas, ovdje smo počeli graditi svoju profesinalnu karijeru, kazao Seid Masnica, koji od 2002. radi u Informativnom programu.

Istorijat

Istorijat elektronskih medija u Bosni i Hercegovini započeo je 10. aprila 1945. kada je Radio Sarajevo startao sa emitovanjem. Prva televizijska emisija iz studija TV Sarajevo emitirana je 1961. godine. U tom periodu, RTV Sarajevo je bila ravnopravna članica Jugoslovenske radiotelevizije (JRT).

U oktobru 1991. godine, RTV Sarajevo je transformirana u RTV BiH, kao javno preduzeće. Nakon raspada Jugoslavije, RTV BiH izlazi iz JRT-a, a od 1. januara 1993. postaje aktivna članica EBU-a.

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine je nezavisni javni emiter na nivou države Bosne i Hercegovine, koji proizvodi i emitira domaći i međunarodni radijski i televizijski program, kao i multimediju za javnost u demokratskoj, multinacionalnoj, multikulturalnoj i pluralističkoj državi Bosni i Hercegovini.