Redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH biće održana danas i sutra u Trebinju, najavljeno je iz ove pravosudne institucije.

Prvog dana zasjedanja, prema predloženom dnevnom redu, biće pokrenuta procedura žrijebanja za izbor novih članova Savjeta.

Slijede imenovanja sudije Vrhovnog suda Republike Srpske, te sudija u Okružnom sudu u Banjaluci i Osnovnom sudu u Šamcu.

Članovi Savjeta imenovaće i predsjednika Apelacionog suda Brčko distrikta.

U pravosudnim institucijama Federacije BiH biće imenovan glavni tužilac i njegov zamjenik u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona, kao i zamjenik glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona.

Predviđena su i imenovanja sudija u opštinskim sudovima u Livnu, Lukavcu i Zenici, kao i dodatnih sudija u Opštinskom sudu u Tuzli.

Pred članovima Savjeta naći će se i informacija o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o VSTS-u, odlučivanje o zahtjevu za izuzeće glavnog disciplinskog tužioca, te davanje saglasnosti na donaciju OEBS-a pravosudnim institucijama u cilju pružanja pomoći u zaštiti od pandemije kovida 19.

Drugog dana zasjedanja, članovi Savjeta će razmatrati prijedlog novih kriterija VSTS-a za određivanje potrebnog broja zaposlenih u tužilaštvima.

Na dnevnom redu, između ostalog, je i redovna informacija o praćenju rada pravosudnih institucija na predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa u BiH, kao i posebna informacija o izjašnjenjima sudova u postupku realizacije zaključka VSTS-a sa sjednice održane u maju, o okolnostima koje su uticale na njihov rad u predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala i dovele do dugog trajanja postupka.

Sjednica će biti održana u Okružnom sudu u Trebinju sa početkom u 9.30 časova.