Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) zakazalo je za danas i sutra sjednicu na kojoj će, između ostalog, biti razmatran Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH, kao i Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika VSTV-a.

Na dnevnom redu sjednice je i Informacija o saradnji sa USAID-ovim Projektom pravosuđa protiv korupcije, odnosno Nacrt programa individualizirane obuke za tužitelje za rad na predmetima visokog nivoa korupcije i organiziranog kriminala.

Također, članovi VSTV-a će razmatrati Smjernice ovog tijela za glavne tužitelje Tužiteljstva BiH, Federalnog tužiteljstva, Republičkog javnog tužiteljstva RS i Tužiteljstva Brčko distrikta BiH radi donošenja općeg obavezujućeg uputstva o obligatornom poštivanju ciljeva i mjera utvrđenih Revidiranom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, kao i odluka, zaključaka i preporuka Nadzornog tijela.

Kako je planirano, na sjednici će biti razmatran Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku na nivou BiH, te Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Brčko distrikta BiH.

Prema dnevnom redu, VSTV bi se trebao očitovati i u vezi Informacije o radu Ureda disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH za treći kvartal ove godine.

Između ostalog, na dnevnom redu dvodnevne elektronske sjednice su i Prijedlog zakona o Sudskoj policiji Brčko distrikta BiH, kao i konsultacije u vezi izbora direktora Centra za edukaciju sudija i tužitelja FBiH (CESTFBiH), te imenovanja nositelja pravosudnih funkcija u BiH.

Na temelju odluka o postupanju institucija i o organizaciji rada u svrhu zaštite života i zdravlja za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom Covid-19, sjednica VSTV-a BiH bit će održana u elektronskoj formi, putem aplikacije Webex.

Kako Pravilnikom o održavanju elektronskih sjednica nije predviđeno prisustvo javnosti, VSTVBiH nije u mogućnosti osigurati predstavnicima medija direktno praćenje sjednice, te će zaključci sa sjednice biti naknadno objavljeni na web stranici Vijeća.