Evropska banka za obnovu i razvoj /EBRD/ predstavila je “paket mjera solidarnosti” u vrijednosti od milijardu evra kako bi pomogla kompanijama da se suoče sa uticajem pandemije virusa korona, saopšteno je iz EBRD.

Paket mjera predstavlja prvobitni odgovor na krizu, a Banka je spremna da učini više kada bude potrebno.

Prijedlode o paketu danas su usvojili akcionari Banke koja ulaže u podršku razvoju, posebno privatnog sektora u 38 zemalja čija je ekonomija u usponu.

Prema hitnom programu, EBRD će uspostaviti “elastični okvir” kako bi obezbijedila finansiranje postojećih klijenata Banke sa snažnim poslovnim osnovama koji se suoče sa trenutnim poteškoćama vezanim za kredit.

Komentarišući reakciju Banke na globalnu zdravstvenu krizu, predsjednik EBRD Ser Suma Čakrabarti je izjavio da pandemija Kovid-19 i njene ekonomske posljedice predstavljaju izazov bez presedana za Banku i države u kojima posluje.

“Kako bi odgovorila solidarno sa svojim akcionarima, zemljama u kojima posluje, partnerima i klijentima, Banka je danas osnovala elastični okvir u vrijednosti od milijardu evra za nove i dodatna sredstva za stare klijente, koji obuhvata vanrednu likvidnost, radni kapital i trgovinske finansije”, rekao je Čakrabarti.

On je naglasio da je ovo prvo korak i da je Banka spremna da proširi svoj odgovor, te da preduzima aktivne i hitne korake kako bi pregledala, prilagodila i proširila instrumente finansiranja, u partnerstvu sa zemljama u kojima posluje, međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnom zajednicom.

Planirane mjere će, između ostalog, uključivati proširenje trgovinskog finansiranja i obezbjeđivanje kratkoročnog finansiranja putem finansijskih institucija u periodu do dvije godine, naročito za podršku manjim i srednjim preduzećima.