Nakon primanja žalbi građana, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) naložila je unutrašnju provjeru kako bi utvrdila da li su uvažena sva pravila o usklađenosti dionice Mostar Jug – Tunel Kvanj, na auto-putu Koridor 5C. Predmet revizije je utvrđivanje da li je EBRD prilikom ovog projekta ispoštovao vlastitu politiku zaštite okoliša, te socijalnih pitanja. Interna istraga trebalo bi da bude okončana početkom sljedeće godine.

Dionica je najprije trebala proći nenaseljenim dijelovima Podveležja da bi 2016. godine Federalni parlament donio odluku o izmjeni trase. Takva promjena podrazumijevala je i prolazak kroz vinograde i imanja pa je Federalna vlada proglasila javni interes, a Autoceste Federacije počele eksproprijaciju.

Nekoliko vlasnika parcela nikad nije pristalo na to, pa je slučaj dospio do uprave EBRD-a koja financira projekt. Naložena je provjera da li je Banka ispoštovala vlastite politike zaštite okoliša i socijalnih pitanja.

„Uvijek smo se angažirali sa civilnim društvom u pripremi i implementaciji ovog ključnog infrastrukturnog projekta za budućnost Bosne i Hercegovine. Navedena preporuka je prilika za nezavisnu provjeru, kako bi ponovo preispitali primjenu najboljih praksi ekoloških i socijalnih standarda kojima smo i dalje u potpunosti predani, posebno dok nastavljamo raspravljati o financiranju ostalih dijelova ovog važnog infrastrukturnog projekta.”

AMNA POPOVAC, predstavnica vlasnika – lokalnih tužitelja

“Drago mi je da je upravni odbor EBRD-a shvatio stvarne posljedice toga i odobrio svom nezavisnom mehanizmu da uradi dubinsku istragu o načinu odabira trase i načinu da li su ljudi bili uključeni ili ne, i da li su urađene sve studije koje su bile potrebne prije odobrenje te trase.”

Radovi, ipak, neće biti zaustavljeni dok istraga traje. Ravnatelj Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine tvrdi kako je u ovom slučaju riječ o reketu pojedinaca koji zbog osobnih interesa u pitanje dovode grant za tu dionicu u iznosu od 9 milijuna eura. Kaže kako su na ime eksproprijacije zemljišta već isplatili oko 10 milijuna maraka.

ADNAN TERZIĆ, direktor „Autocesta FBiH“

“Svi ti koji su ugroženi, za koje ovih sedam ljudi tvrde, nismo ni sa jednim na sudu. Preko 200 korisnika parcela, otkupili smo 4 ili 5 kuća od povratnika srpske nacionalnosti i oni govore o hiljadama. Objektivno, imamo problem što je stvar prebačena u London. Da je ovdje, ne bi ih nitko ni slušao nego bi se eksproprijacija završila. – Zašto? – Zato sto je 90 posto ljudi tamo potpisalo.”

Istraga mehanizma IPAM na ovom slučaju počinje za 15 dana i uključuje analizu svih relevantnih dokumenata, razgovore sa akterima, konzultacije i posjete spornoj lokaciji. Završetak istrage predviđen je za ožujak 2022. izradom izvješća i akcijskog plana, sukladno onome što istraga otkrije. O rezultatu istrage ovisit će i daljnje aktivnosti EBRD-a na navedenoj dionici.