Ekspertski tim za Trgovsku goru priprema izvještaj koji će do kraja naredne sedmice predati Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Time bi trebalo da budu spremne i mjere koje Bosna i Hercegovina mora preduzeti da spriječi izgradnju odlagališta radionuklearnog otpada na lokalitetu Trgovske gore. Aktuelni zemljotresi, koji su pogodili područje Petrinje, pokazuju da se radi o vrlo trusnom području koje je od kasarne Čerkezovac, planirane za odlagalište, udaljeno tek oko 40 kilometara. Da li su sada argumenti na strani Bosne i Hercegovine?

Izvještaj ekspertnog i pravnog tima koji radi na slučaju Trgovska gora zatražio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kako bi Vijeće ministara BiH informiraо o aktivnostima. Bosna i Hercegovina је kasno započela sa stručnim pristupom, tvrdi član ekspertnog tima, i sada nema vremena za gubljenje da spriječi izgradnju Centra za odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. BiH treba odgovor, program mjera i aktivnosti.

Ekspertni tim trenutno radi analizu svih dosadašnjih dokumenata, akata koji su usvojeni od Vlasti u Republici Hrvatskoj s namjerom da Hrvatska uspostavi Centar za zbrinjavanje radiokativnog i nuklearnog otpada na lokaciji Čerkezovac, to jeste na lokaciji Trgovske gore. Ta arhiva dokumenata je velika i treba neko vrijeme da to sagleda i analizira.

Međutim, aktuelni potresi koji su pogodili područje Petrinje dodatni su alarm i BiH i vlastima u Hrvatskoj. Radi se o vrlo trusnom području koje je od kasarne Čerkezovac, planirane za odlagalište udaljeno tek oko 40 kilometara. Na ovo su vlasti BiH upozorile još 2016. godine, a Hrvatske ignorirale. Studija Hrvatske, koja prati nacionalni program nije uzela u obzir ovaj seizmički utjecaj.

Sada se postavlja pitanje hoće li snaga argumenata biti na strani Bosne i Hercegovine. Imа li prostora za razumijevanje?

Kako tvrde iz NVO, Hrvatska je u skorijem periodu poduzimala samo aktivnosti oko pokretanja ponovnih javnih nabavki s obzirom na to su im procedure zakazale. U međuvremenu, Udruženje Grin tim iz Novog Grada je slučaj Trgovske gore pokrenuo i pred Uredom Ombudsmena za ljudska prava.