Kompanija “Elektroprenos BiH” potpisala je ugovore o izgradnji 110 kilovoltnih transformatorskih stanica ukupne vrijednosti 15,82 miliona KM, s ciljem osiguranja prouzdanosti i sigurnosti u napajanju, kao i poboljšanju kvaliteta isporučene električne energije.

Te stanice sa priključnim dalekovodima su u Željuši, Jelahu, Ilijašu i Živinicama, saopšteno je iz “Elektroprenosa”.

Iz ove kompanije je navedeno i da je proveden postupak nabavke za izgradnju transformatorske stanice “Banjaluka devet”, čija izgradnja ne može početi zbog žalbenog postupka koji je u toku.

Žalbeni postpuci usporavaju i rekonstrukciju transformatorske stanice u Trebinju, priključnog dalekovoda “Banjaluka devet”, rekonstrukciju i proširenje transformatorske stanice “Kozarska Dubica”, izgradnju 110 kilovoltog dalekovoda i kompletiranja mjernog polja u transformatorskoj stanici “Srebrenica” i izgradnju dalekovoda Srebrenica – Ljubovija.

“Elektroprenos” provodi i nabavke 20 energetskih transformatora sa više transformatorskih stanica u ukupnoj vrijednosti 22,5 miliona KM.

Potpisan je i ugovor o nabavci energetskog transformatora za transformatorsku stanicu “Višegrad” u vrijednosti od 4,5 miliona KM, dok je u pripremi i ugovor za nabavku energetskog transformatora vrijednog 2,5 miliona KM za stanicu “Mostar četiri”.

Izdvojeno je i više od četiri miliona KM za rekonstrukciju i proširenje transformatorskih stanica “Sarajevo jedan”, “Gračanica” i “Hadžići”.

Potpisivanjem ugovora započela je i izgradnja priključnog dalekovoda za transformatorsku stanicu “Žepče”, a krenulo se i u realizaciju izgradnje dalekovoda “Mostar četiri-Mostar devet”, kao i rekonstrukciju dalekovoda hidrelektrana “Jablanica” – “Mostar jedan i Mostar dva”, gdje je vrijednost ovih investicija 12,31 miliona KM.

Za antikorozivnu zaštitu dalekovodnih stubova biće izdvojeno 4,99 miliona KM, a planirano je i obnavljanje telekomunikacionog sistema.

U toku je nabavka izgradnje poslovnog objekta u Operativnom području Mostar u tom gradu, sa procjenjenom vrijednosti od 4,8 miliona KM.

Nakon obezbjeđivanja adekvatne lokacije krenuće se i u realizaciju projekta izgradnje transformatorske stanice “Banjaluka 10” sa kablovskim vodovima i za te namjene osigurana su sredstva od 15,9 miliona KM.

Pored investicionih aktivnosti, u kompaniji se redovno provode nabavke za potrebe rada i održavanja prenosnog sistema.