Za stimulativne otpremnine radnika distributivnih preduzeća Elektroprivrede prijavljeno je gotovo hiljadu radnika. Skoro 50 odsto prijavljenih je u „Elektrokrajini“. Zbrinjavanje viška radnika odvija se usljed procesa reoragnizacije energetskog sistema uslovljenog obavezama trećeg energeteskog paketa, koje u prvoj fazi podrazumijevaju odvajanje funkcije distribucije od prodaje električne energije.

Od 550 do sada prijavljenih radnika „Elektrokrajine“ za stimulativne otpremnine biće razmatrano oko 350 prijava, prvenstveno administrativnih radnika. O svakom pojedinačnom prijedlogu početkom sedmice odlučivaće petočlana komisija u kojoj su i predstavnici uprave i sindikata.

DRAGAN ČAVIĆ, v. d. direktora „Elektrokrajine“

“Jedan broj tih radnika naravno nećemo moći da im udovoljimo jer se radi o onima koji nisu adminsitarcija nego se nalaze u tehničkom procesu i ne možemo prije svega dati otpremnine ljudima koji nam trebaju u procesu rada”.

Elektrokrajina ima najviše zainteresovanih za sporazumni raskid ugovora uz otpremnine. Ukupno je u svim distributivnim preduzećima 978 prijavljenih. U Elektroprivredi navode da će glavni kriterijum za stimulativne otpremnine, koje se kreću od 22 700 do 51 000 KM, biti godine staža.

LUKA PETROVIĆ, direktor „Elektroprivrede RS“

“Željeli smo da dodvedemo broj radnika u distributivnim djelatnostima na onaj optimalan sa kojim će distribucija moći da živi od svojih novaca jer do sada je koristilo i neke druge novce prvenstveno od EP i operatora sistema, obnovljivih izvora energije i u tom smislu oni će živjeti i funkcionisati samo od mrežarina”.

Viškovi su stvoreni kao posljedica partijskog zapošljavanja i zloupotreba iz ranijeg perioda, tvrde u SDS-u.

NEBOJŠA VUKANOVIĆ, SDS

“Otpremnine u prosjeku iznose preko 40 000 i ako imate 1000 ljudi pa vi računajte. To je ogroman novac koji će se dati radnicima koji su ranije dovedeni višak po partijskoj liniji kako bi se kupovali izbori. Radi se o klasičnoj zloupotrebi s jedne strane. S druge strane imam informaciju da će mnogi iskoristiti otpremnine iz SNSD-a i da će članovi njihovih porodica onda samo preći na radno mjesto u neku drugu državnu instituciju i da će doći do nelegalnog bogaćenja”.

Elektroprivreda Republike Srpske, zajedno sa distributivnim preduzećima, obezbijedila je 27 miliona KM koji će biti isplaćeni u dva dijela – prvi odmah nakon potpisivanja sporazumnog raskida ugovora, a drugi u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma.