Vrhovni sud Federacije BiH donio je presudu kojom se Hasib Bijelić i Emir Šarić osuđuju na po dvanaest godina zatvora, dok je trećeoptužena Ferida Hasić osuđena na kaznu zatvora od dvije godine za krivično djelo organizovanog kriminala u vezi sa utajom poreza i pranjem novca.

Optuženi Bjelić i Šarić se optužnicom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo terete da su u vremenskom periodu od početka 2010. do kraja juna 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, svjesno organizovali i rukovodili grupom za organizovani kriminal, a koju su pored njih činili Hasić Ferida i Bjelić Zehrid.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Hasib Bjelić, vlasnik benzinske pumpe “Umax Group”, i Emir Šarić, vlasnik studentskog hotela “Emiran”, zastupajući kompanije “Special Security Vehicle Trading“ iz Dubaija i “Munster LTD” sa Sejšela, utajili više miliona maraka poreza, a da su zajedno s trećeoptuženom Feridom Hasić, koja je bila članica kriminalne grupe, oštetili Federaciju BiH za iznos od gotovo 15 miliona KM.

Vrhovni sud FBiH utvrdio je da je na temelju fiktivnih ugovora sa spomenutim kompanijama, novac uplaćivan na račune optuženih Bjelića i Šarića, otvorenih u više banaka, a koje su oni koristili u privatne svrhe, pri tome izbjegavajući plaćanje poreza na dohodak i pripadajućih doprinosa za socijalno osiguranje.

S tim u vezi, Vrhovni sud FBiH od optuženih će oduzeti imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom i to od optuženog Bjelić Hasiba u ukupnoj vrijednosti od 8.433.260,69 KM, a od optuženog Šarić Emira u ukupnoj vrijednosti od 5.415.549,47 KM.

Navedena imovina postaje vlasništvo, odnosno imovina Federacije Bosne i Hercegovine.

Optuženi Bjelić i Šarić ostaju u pritvoru do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora izrečene presudom Vrhovnog suda FBiH, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva FBiH.