Bosna i Hercegovina konačno treba krenuti iz Dejtona ka Briselu, poruka je iz Evropskog parlamenta tokom rasprave o položaju Bosne i Hercegovine 25 godina nakon Dejtonskog sporazuma. Ono što je prvi zadatak koji Bosna i Hercegovina mora ispuniti jesu Ustavna reforma i suzbijanje korupcije.

“25 godina poslije Dejtonskog sporazuma”, tema je današnje međuparlamentarne sjednice Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Pioritet je, kako je istaknuto, okrenuti se od Dejtona, kojim je zaustavljen rat, na Brisel i napredak na putu ka Europskoj uniji.

Oliver Varhelji ističe regionalnu suradnju i dobrosusjedske odnose koji su, također važni za cijelu regiju na putu prema Europskoj uniji. Međutim, neophodna je ustavna reforma i suzbijanje korupcije.

Iz Međunarodne skupine za krize kažu kako se pitanja članstva u Europskoj uniji i pitanje izmjene Ustava trebaju događati paralelno. Istaknuli su da ako ne bude ustavne reforme, europske integracije i praktične reforme bi postale prostor sukobljavanja domaćih rivala.

Marko Prelec ističe da je veza između institucionalnih predstavnika i naroda pokidana te kako je potrebna njezina ponovna uspostava kako bi bh. političari odgovarali građanima koji su ih birali, što je temelj demokratskog društva.