Sistem razmjene studenata putem projekata Erasmus i Cepus, jedan je od najpogođenijih u obrazovanju tokom pandemije koronavirusa. Projekti ipak opstaju zahvaljujući bilateralnoj saradnji, i zemljama koje su omogućile razmjenu studenata uz Pi Si Ar test, ili bez testa.

Maja Boscita je prije pandemije zahvaljujući Erasmus programu bila dva puta po tri mjeseca u Rumuniji. Kaže da kroz mnogobrojne aktivnosti tokom boravka, drugačiji način i pristup učenju i ostvarivanju studentskih praksi, studenti upoznaju drugu kulturu i običaje što je, kako kaže, neprocjenjivo bogatstvo.

MAJA BOSCITA

Za mjesec imate mogućnost da odslušate jedan cijeli semestar ili npr.ako ste apsolvent raditi na svojoj završnoj tezi možete isto tako da nađete profesora koji će vam biti mentor taman da uradite svoju tezu na engleskom jeziku i da učestvujete u studenskoj praksi.

Mnogo projekti su planirani i potpisani sa različitom institucijama i Univerzitetima EU i čeka se trenutak realizacije u zavisnosti od epidemiološke situacije.

TIHOMIR LATINOVIĆ, koordinator za CEEPUS projekat

Stalo je kolko je moralo zbog same pandemije, ali nastojimo da to širimo i djelimočno se neke aktivnosti pretvaraju u on line aktivnosti .

Razmjena studenata omogućava najbolje znanje koje kao student možete dobiti kao i drugi stil predavanja, ali posebno važno je fizičko prisustvo jer samo tako studenti usvajaju kulturološke aspekte.

ENITA NAKAŠ, UNSA

Ono što se desilo da tako kažem zahvaljujući možda pandemiji je to što se počelo razmišljati u smislu da se omogući virtuelna razmijena tako da neki fakulteti već sada su dozvolili da se naši studenti odnosno i njihovi prema nama mogu on line pristupati da tako kažem jednom velikom intelektualnom vlasništvu koje zapravo je najvažnije kada govorimo o razmjeni i o edukaciji vani.

BOJAN Z. KNEŽEVIĆ, koordinator Erasmus+ projekta

Pa mi smo zadovoljni sa ovim kako je , kako ide do sada s obzirom na svu situaciju , jer se sve to radi bilateralno.

U 2019. godini samo kroz program Erasmus je prošlo 65 nastavnika i studenata , znači govorim o mobilnosti nastavnika i studenata , međutim 2020 godina nas je dočekala neprijatna siituacija. Nadali smo se da će obim razmijene biti znatno povećan, čak i u odnosu na 2019 godinu .