Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, poručio je u video poruci povodom 75. godišnjice osnivanja UN-a, da je potrebno reformisati Vijeće sigurnosti UN-a kako bi sistem Ujedinjenih nacija ponovo bio djelotvoran.

“Struktura Vijeća sigurnosti UN-a koja prepušta sudbinu više od sedam milijardi ljudi na milost i nemilost pet zemalja nije pravedna niti održiva”, kazao je Erdogan.

“Da bi sistem UN-a ponovo bio efikasan, prioritetno je potrebna reforma Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija”, dodao je predsjednik Turske, dodajući da je potreban sistem koji će omogućiti poštenu zastupljenost unutar Vijeća sigurnosti UN-a.

“Nužan je model Vijeća sigurnosti UN-a zasnovan na demokratskoj, transparentnoj, odgovornoj, efikasnoj i poštenoj zastupljenosti”, rekao je Erdogan.

Istakao je da bi uspostavljanje UN centra u Istanbulu, raskrsnici kontinenata, pomoglo naporima za globalni mir i stabilnost.

“Uprkos istaknutim idealima, sistem UN-a nije efikasan u sprečavanju i prevenciji oružanih sukoba. Sada svi jasno vidimo da je nemoguće prevazići postojeće probleme i izazove strukturama koje su oblikovane prema potrebama prošlog stoljeća”, kazao je Erdogan.

Podsjetio je da se čovječanstvo suočava s mnogim problemima, uključujući pandemiju koronavirusa, koji utječu na zdravlje, ekonomiju, socijalni mir i budućnost svijeta.

Istakao je da je hitno potrebno osigurati pomoć i zaštitu za oko 170 miliona ljudi širom svijeta, dodajući da je broj ljudi koji pate od gladi premašio 820 miliona i da je više od 70 miliona ljudi moralo napustiti svoje domove zbog sukoba i nasilja.

Erdogan je napomenuo da je pandemija COVID-19 pokazala brojne nepravde i nejednakosti koje postoje u svijetu.

“Kao zemlja koja je u odnosu na nacionalni dohodak najveći donator u svijetu, Turska je pokušavala svim sredstvima kojima raspolaže ublažiti posljedice uzrokovane epidemijom. Osim što smo pomagali našim građanima u njihovim potrebama, poslali smo medicinski materijal i opremu u 146 zemalja u svijetu, bez obzira na vjeru, jezik, rasu ili kontinent. Međutim, želje da se novim metodama održe ambicije prekomjernog profita, koncentracije moći i kolonijalizma najveće su prepreke uspostavi pravde u globalnom sistemu”, kazao je Erdogan istakavši da su stalne nestabilnosti i nasilje u raznim dijelovima svijeta, posebno u Siriji, Palestini, Jemenu i Afganistanu, najveći dokaz tome.