Neodrživa poljoprivreda, šumarstvo i širenje urbanizacije ugrožavaju zdravlje životinja i prirodnih staništa u Evropi, što znači da Evropska unija neće ispuniti ključne ciljeve zaštite biodiverziteta, saopštila je Agencija EU za zaštitu životne sredine /EEA/.

U izvještaju Agencije navodi se da većina zaštićenih staništa i vrsta u Evropi imaju loš status čuvanja.

Cilj EU bio je da se poveća broj staništa i životinjskih vrsta dobrim ili unaprijeđenim statusom čuvanja za 100 odsto i 50 odsto u 2020. godini u poređenju sa periodom od 2001. do 2006. godine.

Međutim, EU ide ka tome da promaši zacrtani cilj za 12 odsto kada se radi o staništima i za dva odsto kada je riječ o životinjskim vrstama. Unija nije uspjela da ispuni ni cilj povećanja broja vrsta ptica dobrim ili unaprijeđenim populacionim statusom do 2020. godine.

“To jasno pokazuje da i dalje gubimo naš vitalni sistem podrške”, izjavio je evropski komesar za životnu sredinu Virginijus Sinkevičijus.

EU, zajedno sa zemljama kao što su Kanada i Velika Britanija, pokušava da uhvati zamah pred globalni samit o biodiverzitetu u Kini sljedeće godine, usljed pogoršanja krize u vezi sa klimatskim promjenama i gubitka životinja. Na samitu će učestvovati skoro 200 zemalja i pregovaraće se o novom sporazumu za zaštitu životne sredine.

Evropska komisija predstavila je u maju plan za smanjenje upotrebe pesticida za 50 odsto i da se organski obrađuje 25 odsto zemlje do 2030. godine, a poljoprivredne grupe smatraju da bi to moglo da ugrozi usjeve.

Članice EU će ove sedmice pokušati da postignu sporazum o reformama koje bi mogle da učine poljoprivrednu politiku više ekološkom.