Evropska unija je od juna 2018. godine doznačila Međunarodnoj organizaciji za migracije /IOM/ 76.851.217 evra za projekte rješavanja migrantske i izbjegličke krize u BiH, a kroz direktnu podršku institucijama BiH utrošeno je 3.398.679 evra.

Do decembra prošle godine utrošeno je 51.560.327 evra, te je preostalo 25.290.890 evra do jula ove godine, saopšteno je iz IOM-a.

Za finansijske troškove, nabavke, administrativno osoblje za podršku operativnim aktivnostima, kao i troškove kancelarija u Sarajevu i Bihaću utrošeno je 1.326.368 evra, dok je za uspostavljanje sedam prihvatnih centara za migrante i izbjeglice, koji su u BiH formirani od 2018. godine, utrošeno 7.047.055 evra, precizira se u saopštenju.

U saopštenju se navodi i da je za humanitarnu pomoć koja je podijeljena u hrani, higijenskim potrepštinama, kroz različite vidove pomoći obrazovanju, zaštiti zdravlja, te distribuciji potrepština utrošeno 39.788.225 evra.

Kroz direktnu podršku institucijama BiH utrošeno je 3.398.679 evra.

U saopštenju se navodi da direktna podrška BiH institucijama za podršku upravljanju i odgovor na migrantsku i izbjegličku situaciju, između ostalog, obuhvata 30 specijaliziranih vozila, plate 25 zaposlenih službenika u Službi za poslove sa strancima, nabavku njihovih uniformi i ambulantnog vozila za zdravstvo u Unsko-sanskom kantonu.

IOM trenutno zapošljava 423 lica u prihvatnim centrima i terenskim timovima, dodaje se u saopštenju.