Evropski sud pravde potvrdio je odluku EU o djelimičnoj zabrani tri vrste insekticida koji nanose štetu pčelama.

Odlukom je zabranjena upotreba imidakloprida, klotianidina i tiametoksama na određenim biljkama.

Sud je odbio žalbu farmaceutske kompanije “Bajer” na odluku nižeg suda EU iz 2018. godine kojom se podržava djelimčna zabrana.

Zabranjeni insekticidi su tri aktivne supstance: imidakloprid kompanije “Bajer krop sajens”, klotianidin, koji su proizveli “Bajer krop sajens” i “Takeda kemikal industris”, kao i supstanca tiametoksam kompanije “Singenta”.