Evropske institucije objavile su danas da je postignut “politički dogovor” o novom Instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA tri) sa ukupnim budžetom od 14,16 milijardi evra za pomoć zemljama kandidatima za pristupanje Uniji, uključujući Zapadni Balkan i Tursku, za period od 2021-2027 godine.

“Ovaj dugo očekivani dogovor o našoj ambicioznoj finansijskoj pomoći je pozitivan, dobrodošao i snažan znak za Zapadni Balkan i Tursku. Ovim će se obezbijediti sredstva za Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, kao ključna alatka za pomoć ekonomskom oporavku ovog prioritetnog regiona”, rekao je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u saopštenju Evropske komisije.

On je ocijenio da je dogovoren paket solidna investicija u budućnost proširenja EU, podržavanje primjene ključnih političkih, institucionalnih, socijalnih i ekonomskih reformi radi usklađivanja sa EU standardima i postepenim usklađivanjem sa njenim pravilima i politikama.

“Zahvaljujući investicijama u ključnim sektorima, kao što su povezanost, infrastruktura, životna okolina i klima, kao i energija i digitalni sektor, će se podstaći usklađivanje sa EU i donijeti opipljive prednosti za građane”, rekao je Varhelji.

U saopštenju se navodi da ovaj instrument pomaže zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima na njihovom putu ka ispunjavanju EU kriterijuma za pristupanje kroz duboke i sveobuhvatne reforme, i dodaje da “postignut sporazum treba da bude pretočen u pravne tekstove koje treba da odobri Evropski parlament i Evropski savjet.”

Ovim instrumentom će biti pružena podrška Albaniji, BiH, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj sa ukupnim budžetom od 14,162 milijardi evra za 2021-2027, počevši retroaktivno od 1. januara 2021. godine, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Pomoć će biti davana strateški i dinamično a u centru će biti “fundamentalne” stvari kao što su usmjerenje na vladavinu prava i poštovanje osnovnih vrijednosti, jačanje demokratskih institucija i reforma javne uprave, promovisanje ekonomske vladavine i reforme ka konkurentnosti.

Sredstva će biti raspoređivana prema tematskim prioritetima a ne prema zemljama.