Evropska komisija predložila je da se zemlje zapadnog Balkana nađu prve na listi zemalja kojima će od 1. jula biti dozvoljen ulazak u zonu Šengena.

Komesarka za unutrašnje poslove EU Ilva Јohanson kaže da je EU u situaciji da od 1. jula postepeno ukida restrikcije na spoljnim granicama EU prema trećim zemljama koje su u sličnoj ili boljoj epidemiološkoj situaciji.

Danas počinjemo sa konsultacijama za sastavljanje liste zemlja kojima će biti dozvoljen ulazak u EU. Evropska komisija predlaže da zapadni Balkan bude na listi od 1. jula – kaže Јohanson.

U Evropskoj komisiji pozvali su zemlje članice EU i članice šengenskog prostora da u ponedjeljak 15. juna ukinu kontrole na unutrašnjim granicama u okviru Šengena, uvedene u cilju suzbijanja širenja pandemije koronavirusa.

Epidemiološka situacija u cijeloj EU se ubrzano poboljšava. Evropski centar za kontrolu i prevenciju zaraze ocijenio je da kontrole na unutrašnjim granicama među članicam EU nisu efikasan način za borbu protiv Kovida 19 – navodi Јohanson.

Dodaje da se preporuke Evropske komisije o restrikcijama na spoljnim granicama EU za sva putovanja koja nisu od suštinskog zančaja završavaju 15. juna, ali da su zemlje članice tražile kratko produženje tih restrikcija.

Sada je naša preporuka da produžimo privremene restrikcije na putovanja u EU koja nisu od suštinskog značaja do 30. juna. Јoš nismo u mogućnosti da u potpunosti podignemo sve restrikcije za putovanja na svim spoljnim granicama EU, ali počinjemo postepeno od 1. jula – naglašava Јohanson.

Navodi da cijeli proces mora da bude koordinisan, a da je najvažniji cilj zaštita javnog zdravlja.

Kriterijumi koji bi trebalo da budu uzeti u obzir prilikom postepenog otvaranja spoljnih granica EU prema trećim zemljma su epidemiološka situacija, mjere zaštite tokom putovanja kao i princip reciprociteta, odnosno ukoliko EU otvori granice za ulazak u Šengen prema trećoj zemlji i ona bi trebalo da otvori svoje granice za sve članice EU.