U Banjaluci se održava Konferencija “EUacquis 2020” o usklađenosti domaćih propisa sa pravnim nasljeđem Evropske unije. Cilj je da se olakša otvaranje pregovaračkog poglavlja u postupku pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Konferencija je okupila stručnjake iz oblasti evropskih integracija, prava privrednih društava, zaštite potrošača i javnih nabavki s ciljem utvrđivanja stanja u vezi sa usklađenošću domaćih propisa u ovim pravnim oblastima.

Skup “EUacquis 2020” organizuje Pravni fakultet Univerziteta Banjaluka u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske i Gradom Banjaluka.

Šef Sekcije za evropsku integraciju, politička i ekonomska pitanja pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Krassimir Nikolov, izjavio je da je usklađivanje zakonodavstva ključno za buduće integracije u Evropsku uniju.

“Evropska unija je unija prava, i to je fundamentalni osnov bez koga ne možemo da idemo dalje”, rekao je Nikolov.

Kao jedno od najvažnijih poglavlja, Nikolov je izdvojio ono koje se bavi materijalnim pravom, što je ključno da bi se omogućilo da Bosna i Hercegovina kasnije može učestvovati na evropskom unutrašnjem tržištu. Nikolov očekuje da akademska zajednica napravi korak više, šire od akademskog pristupa, da daju praktične i relevantne smjernice za donošenje politika predstavnicima vlasti.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić kaže da će ova konferencija dati viđenja stučne, naučne i akademske zajednice o pitanjima usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije.

“Vlada Republike Srpske donosi već 11. godišnji plan usklađivanja domaćeg zakonodavstva. Do sada je oko 3.000 akata i podzakonskih akata prošlo ovu proceduru, pred nama je ogroman posao, ali taj posao ne staje samim članstvom u Evropskoj uniji nego se nastavlja i dalje jer se zakonodavstvo Evropske unije stalno inovira”, rekao je Klokić.

Željko Mirjanić, dekan Pravnog fakulteta, ističe da je cilj projekta da se olakša usklađivanje domaćih propisa s pravom Evropske unije.

“To je obaveza preuzeta Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Bez obzira na tempo približavanja Uniji, ovo je posao koji nas čeka. Pravo Evropske unije danas ima najviše standarde u svijetu, a naš cilj je da naš pravni sistem razvijemo do nivoa tih evropskih standarda, potpuno nezavisno od političkih pitanja”, rekao je Mirjanić.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić smatra da je od suštinske važnosti da se u Bosni i Hercegovini suštinski prihvati mehanizam koordinacije i da svako, na različitim nivoima, učestvuje u daljem procesu eurointegracija.

“Nezavisno od brzine formalnog procesa pridruživanja, i sami moramo ići putem usklađivanja jer naša poljoprivreda, pravosuđe, obrazovanje, moraju biti usklađeni s Evropom kako bi sarađivali, komunicirali i razmjenjivali s Evropom u svim oblastima koje su bitne”, rekao je Radojičić.