Oko 76 posto stanovnika Hrvatske ne vjeruje svojoj vladi što je osjetno više od drugih članica Europske unije u kojima prosječno nacionalnoj vladi ne vjeruje 50 posto građana, pokazuje istraživanje koje je u ponedjeljak objavio Europski odbor regija.

Anketu je za Europski odbor regija provela konzultantska kuća Kantar putem interneta od 3. do 11. rujna.

U njoj je 76 posto od 1.040 ispitanih stanovnika Hrvatske reklo da ne vjeruje svojoj vladi, a njih 20 posto odgovorilo je da vjeruje.

Hrvatski građani ne vjeruju niti svojim regionalnim i lokalnim vlastima budući da se njih 74 posto negativno izrazilo, a samo 21 pozitivno.

Njihovo povjerenje tek je nešto veće u u Europsku uniju, klub država u koji je Hrvatska ušla 2013. godine. Prema anketi u EU nema povjerenja 58 posto hrvatskih građana, a vjeruje joj njih 38 posto.

I tu hrvatski građani odudaraju od prosjeka 27 zemalja članica EU. U prosjeku 47 posto stanovnika zajedničkog bloka ima povjerenja u EU, a 45 posto nema.

Europski odbor regija, koji je naručio istraživanje, skupština je regionalnih i lokalnih predstavnika iz svih 27 država članica EU-a.

Taj odbor osnovan je 1994. godine u Bruxellesu sa zadaćom da regionalne i lokalne vlasti uključi u postupak donošenja odluka EU-a te da ih izvještava o politikama.

Europski parlament, Vijeće i Europska komisija savjetuju se s Odborom o područjima politika koje utječu na regije i gradove, prenosi Hina.