Evropska komisija saopštila je danas da je Hrvatska ispunila potrebne uslove za ulazak u šengenski prostor i pozvala Savjet EU da je uključi u prostor bez unutrašnjih graničnih kontrola.

“Evropska komisija smatra, na temelju rezultata šengenskog evaluacijskog procesa započetog 2016. godine, da je Hrvatska preduzela mjere koje su potrebne da bi se osigurali potrebni uslovi za punu primjenu šengenskih pravila i da su standardi ispunjeni”, objavila je Komisija u saopštenju.

Komisija je dodala da Hrvatska “treba da nastaviti da primjenjiuje sve sadašnje aktivnosti, posebno upravljanje na spoljnim granicama kako bi osigurala da ti uslovi budu i dalje ispunjeni”.

“Komisija takođe danas potvrđuje da Hrvatska nastavlja da ispunjava obaveze povezane sa šengenskim pravilima, koje je preuzela tokom pristupnih pregovora”, dodaje se u saopštenju.

Predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker pohvalio je hrvatske napore na ispunjavanju šengenskih uslova.

“Pohvaljujem Hrvatsku za njene napore i ustrajnost da ispuni sve potrebne uslove za pridruživanje Šengenu. Samo kroz očuvanje jedinstva i kroz zajedništvo možemo osigurati jači šengenski prostor. I zato vjerujem da će zemlje članice preduzeti prave korake kako bi Hrvatska uskoro postala punopravna članica Šengena”, rekao je Junker, prenosi se u saopštenju.