Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) uložiće 100 miliona evra u oporavak albanskog turizma i jačanje konkurentnosti u toj oblasti u regionu.

EBRD je dala zajam od 60 miliona evra za sufinansiranje infrastrukturnih projekata povezanih sa turizmom, poput poboljšanja puteva, vodovoda i sistema otpadnih voda.

Novac će biti uložen u opštine Berat, Korča, Fjer i Skadar, bez jasnih uslova zajma.

EU je dala bespovratnu pomoć od 40 miliona evra, koja će se koristiti za restauraciju, unapređenje i razvoj kulturnog i prirodnog naslijeđa.

I EBRD i EU će ponuditi tehničku pomoć i mogućnosti obuke kako bi pomogli poboljšanju turističkih standarda i osigurali da više žena učestvuje.

Turizam u Albaniji se posljednjih godina sve više razvija i sada čini 8,5 odsto BDP-a zemlje.

Broj stranih turista se od 2013. do 2019. godine udvostručio, na 6,4 miliona.

Albanija ima obalu dugu 475 kilometara, a kontinentalni dio je uglavnom brdovit, što daje mogućnosti za razvoj i planinskog i pomorskog turizma.

Međutim, broj turista je sada prepolovljen u odnosu na isti period prošle godine usljed prošlogodišnjeg zemljotresa u Draču i pandemije korona virusa.