Poslanici Evropskog parlamenta odobrili su danas “Plan za oporavak”, čime je otvoren put članicama EU za pristup gotovo 700 milijardi eura u kreditima i grantovima namijenjenih otklanjanju posljedica krize izazvane pandemijom virusa korona.

Grantovi u vrijednosti od oko 300 milijardi eura biće raspoređeni za investicije i reforme za stimulaciju privrede. Da bi pristupile novcu, zemlje EU moraju da predaju planove za potrošnju do 30. aprila.

Evropska komisija i članice EU moraće da se saglase sa svakim od planova.

Poslanici su “Plan za oporavak” usvojili velikom većinom.

Članice moraju i da formalno izvrše procjenu paketa, ali tu se ne očekuju veće prepreke za usvajanje.

Njemačka novinska agencija DPA ističe da se veći problemi očekuju prilikom usvajanja takozvane Odluke o sopstvenim resursima, što omogućava EU da pozajmljuje novac na tržištima. Većina kriznog fonda biće finansirana na ovaj način.

Nakon ratifikovanja i odobrenja nacionalnih planova, Evropska komisija će rasporediti novac vladama, ali to se ne očekuje tokom narednih nekoliko mjeseci zbog komplikovanih procedura i kontrola.