Evropski sud pravde saopštio je da je reformom pravila o visokom obrazovanju u Mađarskoj prekršen zakon Evropske unije.

Univerzitet čije je osnivanje finansirao Džordž Soroš (George Soros) morao je zbog novih pravila da izmjesti svoje aktivnosti iz Mađarske.

Presuda je donesena poslije tužbe koju je podnijela Evropska komisija. Ovaj slučaj je jedno od mnogih pitanja oko kojih se EU spori sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a ostala su migracije, manjine i povećavanje državne kontrole nad sudovima, medijima i nevladinim organizacijama.

Prema reformi koja je usvojena 2017. godine, univerziteti koji su registrovani u inostranstvu više ne mogu da rade u Mađarskoj ukoliko ne obavljaju nastavu i u svojoj matičnoj državi. Evropski sud pravde sada je saopštio da je to protivno zakonu EU.

“Uslovi koje je postavila Mađarska da bi strane instituciuje za visoko obrazovanje mogle da obavljaju svoje aktivnosti na njenoj teritoriji nisu kompatibilne sa zakonom EU”, navodi se u presudi.

Centralnoevropski univerzitet premjestio je većinu svojih predavanja iz Mađarske poslije duge pravne bitke između Soroša, koji je rođen u Mađarskoj i bavi se promocijom liberalnih ciljeva kroz svoje dobrotvorne organizacije, i Orbanove administracije.

Sud EU navodi da je odredba prema kojoj univerziteti koji nisu iz EU mogu da djeluju u Mađarskoj samo ako njihova matična država ima bilateralni sporazum sa Budimpeštom protivna Povelji o fundamentalnim pravima koja štiti akademsku slobodu i slobodu obavljanja poslovanja.

Prema navodima suda odreba nije u skladu ni sa obavezama koje je Mađarska preuzela kao članica Svjetske trgovinske organizacije.