Evropski sud pravde novčano je kaznio Rumuniju i Irsku zbog odgađanja i nepotpune primjene regulativa protiv pranja novca i finansiranja terorista.

Rumunija mora platiti Evropskoj komisiji sumu od tri miliona eura, a Irska dva miliona eura.

“Obje članice nisu u potpunosti u datom roku primijenile direktivu o prevenciji upotrebe finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma”, ističe se u saopštenju suda.

Evropska unija je regulative protiv pranja novca usvojila 2015. godine.

Tim regulativama ojačani su zahtjevi za praćenje rada banaka, advokata i računovođa, a vlasnici kompanija obavezani su na veću transparentnost.