Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, naložio je Rusiji da isplati obeštećenje od 2.600 eura zatvoreniku, kojem je zabranila da se moli noću.

Rusija je zabranu obrazložila time da je, po propisu zatvora, noć doba kada je zatvorenicima naložen odmor i spavanje.

Zatvorenik je osuđen na doživotni zatvor, a stražari su ga opominjali jer se moli noću, i naređivali mu da se vrati u krevet, a ometali su ga i kada se moli danju.

Taj zatvorenik se žalio upravi zatvora, a potom i ruskom pravosuđu, ali su vlasti objasnile da su disciplinske mjere koje su mu izrečene neophodne da bi se osigurala bezbjednost svih zatvorenika i osoblja zatvora.

Sud u Strazburu je zaključio da zatvorenik tokom molitve ne predstavlja nikakvu prijetnju redu i bezbjednosti zatvora, i da odluke ruskih vlasti ne služe poštovanju i ličnog i kolektivnog interesa.