Prema trenutno dostupnim podacima, federalni inspektori su tokom kontrole pridržavanja epidemioloških mjera od početka jula do početka septembra izvršili 513 inspekcijskih nadzora, te izdali 42 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 80.500 KM.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove saopšteno je da je od marta do kraja avgusta, prema objedinjenim podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno sa interventnim nadzorima federalnih inspektora, u pogledu kontrole epidemioloških mjera izvršeno ukupno 14.993 inspekcijskih nadzora, doneseno 1.735 rješenja o otklanjanju nedostataka, izrečeno 479 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 810.815 KM, te 12 mjera o zabrani rada.

Prema trenutno dostupnim podacima, u avgustu su izrečene 4.953 mjere samoizolacije za lica koja su ostvarila rizičan epidemiološki kontakt.

S ciljem sprečavanja daljeg širenja i suzbijanja infekcije virusom korona na području Federacije BiH i u uslovima pogoršane epidemiološke situacije, svi nadležni inspekcijski organi su u skladu s naredbama kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva, kao i preporukama nadležnih zavoda za javno zdravstvo, prioritetno usmjereni na aktivnosti intenzivnog praćenja primjene obaveznih epidemioloških mjera na terenu.

Obezbijeđen je i dodatan broj inspektora po ovlaštenju za obavljanje poslova sanitarne inspekcije, odnosno puni angažman raspoloživih kapaciteta, kao i sprovođenje timskih nadzora u veoma ograničenim kadrovskim uslovima.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je već ranije ovlastila dodatan broj inspektora kako bi bilo obezbijeđeno ukupno prisustvo inspekcijskih organa na teritoriji Federacije BiH, kao pomoć i podrška kantonalnim inspekcijama.