Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH 31. decembra 2020. po prebivalištu osiguranika iznosio je 520.493, i u odnosu na 31. decembar 2019. godine manji je za 15.252.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31. decembra 2020. u odnosu na broj zaposlenih 16. marta iste godine, manji je za 13.583.

U odnosu na 5. maj 2020. godine, kada je od početka pandemije Covid-19 evidentiran najmanji broj zaposlenih, taj je broj veći za 12.886.

Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG), bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.